Utbrent himmel: Photoshop eller Lightroom?

Jeg bruker Olympus Viewer (for tiden både versjon 2 og 3) til det meste av bildebehandling, fordi jeg synes at dette programmet tar best vare på fargene og lyset i bildene. Men det er ikke alltid jeg er like fornøyd med bildene slik de foreligger i form av raw-filer rett fra kameraet. I de tilfellene det er noe vesentlig å utsette på resultatet, skyldes dette ofte en utbrent, hvit, skydekt himmel på bildet - og da må det annen programvare til for å korrigere resultatet tilbake dit motivet så ut da bildet ble tatt.

Mange bruker Adobe Lightroom til dette. De første versjonene av dette programmet var temmelig overpriset og kostet et par-tre tusen kroner, men fra versjon 4 ble prisen skrudd kraftig ned fordi det finnes programvare som både er billigere og gjør en bedre jobb. Adobe Photoshop Elements er ett av disse. Jeg bruker Adobe Photoshop Elements 9 til "tyngre" korrigering av enkeltbilder. Når du henter en raw-fil inn i Elements, åpnes den først i et eget vindu i programmet Adobe Camera Raw. Der kan skarphet, støy, hvitbalanse og lys justeres. Etterpå kan fila åpnes i Elements for lagring eller videre behandling. Eller du kan hoppe over Camera Raw og behandle bildet bare i Elements. Dette gir faktisk det beste resultatet når det gjelder behandling av utbrent himmel!

Lightroom i versjon 4 er langt bedre enn Lightroom 3, og nedenfor har jeg prøvd å vise forskjellene mellom de ulike programmene. Bildene får tale for seg, med litt kommentarer underveis. Versjon 5 har jeg ikke prøvd, ettersom den ikke kan brukes med Windows Vista.

Raw-fila + Recovery i Lightroom 3 og Recovery i Camera Raw

Bildet til venstre er rett fra raw-fila, uten noen endringer. I midten er resultatet i Lightroom 3 med recovery satt til 100%, mens bildet til høyre viser samme operasjon utført i Adobe Camera Raw. Lightroom 3 henter fram mer detaljer i himmelen, men gjør også resten av bildet tydelig mørkere. Camera Raw påvirker så å si ikke de mørkere delene av motivet, men grønnfargen i vegetasjonen er en del gulere enn i raw-fila, og rødfargene mer mettede.

Raw-fila + Darken Highlights i Photoshop

Her er også raw-fila til venstre, uten endringer. I midten har vi hoppet forbi Camera Raw og gått videre til Photoshop Elements 9, og satt Darken Highlights til 100% (Enhance -> Shadows/Highlights -> Darken highlights). Denne funksjonen henter mye mer informasjon ut av den utbrente himmelen enn Lightroom 3 og Camera Raw klarer, men samtidig blir det lyse konturer langs kantene av hustaket og tårnet. På bildet til høyre er derfor darken highlights redusert til 50%. Dette gjør himmelen lysere, men likevel er det fremdeles mer detaljer i bildet enn Enhance i Lightroom 3 og Camera Raw klarte å hente ut. Lightroom 3 midt i rekken øverst gjør i stor grad bare de lyse partiene mørkere, og henter ikke fram like mange detaljer. Darken Highlights påvirker omtrent ikke de mørkere delene av motivet (på samme måte som Camera Raw), men grønnfargen blir gulere, og teglsteinene får en mer mettet farge enn i raw-fila. Det blir også litt mer av den rødbrune fargetonen i grusveien med Darken Highlights i Photoshop enn med bare Recovery i Camera Raw.

Bildene ovenfor er resultat av bare helt enkle endringer i de ulike programvarene. Lightroom 3 kommer utvilsomt dårligst ut, med Darken Highlights i Photoshop som vinner når det gjelder å hente fram informasjon i lyse bildepartier uten å påvirke resten av bildet for mye. Men i praksis vil nok en Lightroom-bruker ta seg mer tid og anvende flere av funksjonene i programmet for å få best mulig resultat:

Raw-fila + Lightroom 3 (flere funksjoner) og Darken Highlights i Photoshop

Også her er det den uendra raw-fila til venstre. I midten har jeg gjort meg litt mer flid med Lightroom 3, og har i tillegg til Recovery på 100%, justert Fill Light til 22 for å minke kontrasten mellom de lyse og mørke delene av motivet. Fill Light gjør imidlertid fort bildet matt og fargeløst, og må ikke brukes for mye. I tillegg har jeg derfor justert bildet lysere ved å sette Brightness til +29. Til høyre har jeg til sammenligning satt inn det bildet jeg mener kom best fra sammenligningen ovenfor, Photoshop Elements med Darken Highlights satt til 50%.

De lyseste delene av skyene blir mørkest i Lightroom 3, men det er framdeles mest skydetaljer med Photoshop Elements. Lightroom 3 har muligens noe mer nøytrale gråfarger (f.eks. i grusen på bakken), og en litt mindre glorete rødfarge i taksteinene etter den lille ekstrajusteringen, men videre finjustering av farger er mulig i rikt monn i begge programmene dersom man vil enda nærmere utgangspunktet. Best resultat med minst arbeid mener jeg derfor at Photoshop Elements gir, enten man bruker Camera Raw eller ikke.

I Lightroom 4 heter ikke funksjonen som gjør lyse partier mørkere Recovery, men "Highlights". I det midterste bildet under er Highlights satt til 100%, og sammenlignet med Recovery 100% i Lightroom 3 og Adobe Camera Raw:

Lightroom 3, Lightroom 4, Camera Raw

Lightroom 3 (til venstre) og Lightroom 4 (i midten) gir ganske ulike resultater. Recovery satt til 100% i LR3 gjør hele bildet mørkere, mens Highlights satt til 100% i LR4 ligner mye mer på resultatet fra Adobe Camera Raw (i Photoshop, til høyre). Himmelen blir ikke så mørk som i LR3, men det gjør heller ikke resten av bildet. Bildet har faktisk nesten samme maksimale detaljeringsgrad i skyene som Photoshop Elements med Darken Highlights satt til 50% (høyre bilde i forrige rekke), men en litt mindre glorete farge på teglsteinene. Fargemessig ligger det nær opptil Camera Raw, og det er neppe tilfeldig. Adobe har sikkert brukt den samme funksjonaliteten, og har dermed fått vesentlig bedre resultat for Lightroom  4 enn Lightroom 3 når det gjelder utfordringen med utbrent himmel.

 

 

Tilbake til Bildeforbedring (fototekniske sider)

10.4.2012 + oppdateringer

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer